ERS / ATS

De CKB wil bijdragen aan de kwaliteit door het beschikbaar stellen van werkwijzen voor alle longfunctiemetingen (standaardisatie van werkwijzen)

Dit kunnen de leden van de commissie niet alleen en zeker niet het best. Als u als verenigingslid een verbeterpunt voor een werkwijze heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op en stuur een email naar een van de leden of naar de contactpersoon r.schot@lumc.nl.