Laatste nieuwsberichten

Grote regionale verschillen in zorg bij COPD longaanvallen

Graag informeren we u over de publicatie van het rapport Zorg bij COPD longaanvallen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Long Alliantie Nederland (LAN) van 10 februari jl.. Hieruit blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in de zorg bij COPD longaanvallen.

Landelijke trends en regionale verschillen

De NZa heeft in samenwerking met de LAN een data-analyse uitgevoerd naar het zorggebruik onder COPD patiënten in Nederland. Zo zijn landelijke trends en regionale verschillen in de behandeling van deze patiënten in kaart gebracht. Doel is om partijen inzicht te geven en te ondersteunen om een beweging naar meer passende zorg in gang te zetten of te versnellen.

Het aantal mensen met COPD is vanaf 2015 snel toegenomen (en zal naar verwachting verder stijgen) tot 600.000 tot 800.000 patiënten (afhankelijk van de bron). Het aantal ziekenhuisopnames blijft daarentegen met 26.000 per jaar stabiel.

Uit de data-analyse blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in de zorg voor COPDpatiënten bij longaanvallen. Zo is de kans dat je als COPD-patiënt met een longaanval voor een opname in het ziekenhuis belandt, in sommige regio’s 2,5 keer groter dan in andere regio’s. Het aantal dagen dat een patiënt opgenomen wordt in het ziekenhuis verschilt wel sterk per regio: van 6 tot 19 dagen per patiënt per jaar. Tenslotte blijkt uit de analyse dat de gemiddelde kosten per COPD-patiënt in sommige regio’s bijna 4 keer hoger zijn dan ergens anders.

Het goede gesprek voeren in de regio

De NZa en de LAN geven geen interpretatie van deze regionale verschillen. Dit kan namelijk vele factoren betreffen. De LAN vindt wel dat deze regionale verschillen te groot zijn voor een klein land als Nederland. Wij hopen dat deze analyse handvatten biedt voor het gesprek in de (IZA-)regio’s: om inzicht te krijgen, van elkaar te leren en keuzes te maken die leiden tot meer passende zorg in de (IZA-)regio voor mensen met COPD.

Reductie longaanvallen met ziekenhuisopname mogelijk

Bij dit gesprek in de regio zou ook de - door de LAN, het Longfonds en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelde - Kwaliteitsstandaard COPD longaanval met ziekenhuisopname aan bod kunnen komen. Toepassing hiervan kan leiden tot een forse reductie (gemiddeld 20%) van opnamedagen voor longaanvallen, met gelijke patiënttevredenheid én meer werkplezier bij zorgverleners. Deze Kwaliteitsstandaard is daarnaast een goed voorbeeld van passende zorg, wat onder meer is onderstreept door demissionair minister Helder (VWS), de NZa, het Zorginstituut en het Longfonds.

Wij nodigen u van harte uit om dit gesprek in uw (IZA-)regio te voeren!

Uitnodiging LAN congres 19 april 2024

Daarnaast faciliteren wij ook de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan op het congres dat de LAN organiseert op vrijdag 19 april 2024 over Passende regionale zorg bij COPD met longaanval.

Tijdens dit congres is er veel aandacht voor het NZa rapport over de trends en regionale verschillen. Daarnaast worden er goede voorbeelden gepresenteerd van praktijkuitvoering van de Kwaliteitsstandaard.

U bent van harte uitgenodigd voor het congres om daar in gesprek te gaan met collega’s uit uw regio en te leren van elkaar. In bijgaande flyer vindt u meer informatie over het programma en de wijze van aanmelding.

Printen

Documenten te downloaden

Please login or register to post comments.