Over NVLA

De Nederlandse Vereniging voor Longfunctie Analisten (NVLA) is een beroepsvereniging die zich al sinds 1970 inzet voor de belangen van haar leden en ontwikkelingen binnen het vakgebied. De NVLA levert een actieve bijdrage aan het vergroten van de kennis van de longfunctieanalisten in Nederland en verbetert daarmee de kwaliteit van het longfunctieonderzoek. Wij doen dit door het organiseren van vak gerelateerde (bij- en na) scholing, het opstellen van gestandaardiseerde protocollen, het visiteren en accrediteren van longfunctieafdelingen en het onderhouden van contacten met (inter)nationale organisaties binnen het vakgebied.

De NVLA bestaat uit een bestuur en diverse commissies, waarin leden van onze vereniging een functie op zich hebben genomen. Deze leden hebben een passie voor het longfunctievak, de NVLA en doen dit werk voor de vereniging op vrijwillige basis. Omdat wij altijd op zoek zijn naar collega’s die ons hierbij willen helpen, vragen wij je contact met ons op te nemen als je interesse hebt in bestuur- of commissie- werkzaamheden. Op de specifieke pagina’s op deze website van het bestuur en de commissies kun je lezen welke leden daarin actief zijn en welke werkzaamheden zij voor de NVLA vervullen.

Doelstelling NVLA

De vereniging heeft ten doel het behartigen van beroepsbelangen van haar leden en het bevorderen van onderling contact. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het streven naar erkenning en bescherming door de wet van het beroep longfunctieanalist, onder meer door het streven naar de door de wet erkende opleiding en examina.
  • Het leggen en onderhouden van contacten met die instanties, die zich bezighouden met de opleiding van longfunctieanalisten, waaronder begrepen het zodanig beïnvloeden van bedoelde instanties dat erkenning van de opleiding bereikt wordt.
  • Het stimuleren en bevorderen van de toepassing van operationele technieken en activiteiten om te bewerkstelligen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
  • Het behartigen van de maatschappelijke belangen van haar leden.
  • Het behartigen van de belangen van de leden bij het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten, al dan niet in samenwerking met andere beroepsverenigingen binnen de gezondheidszorg.
  • Het houden van studie- instructieve bijeen komsten en vergaderingen en het uitgeven en verspreiden van een vaktijdschrift en andere publicaties over de beroepsarbeid van de leden.
  • Het samenwerken met binnenlandse organisaties, die op medisch gebied werkzaam zijn en met buitenlandse zusterverenigingen, alsmede het toetreden tot overkoepelende organisaties .