Even voorstellen

Het NVLA-bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen bestuursleden. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het voltallige bestuur komt vijf keer per jaar samen voor een bestuursvergadering. Er is bijna dagelijks telefoon- en mailcontact, tussen de bestuursleden onderling en met de diverse commissies. Ook schuiven leden van het bestuur aan bij vergaderingen van aanverwante beroepsverenigingen en organisaties waarvan de NVLA lid is.
Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de NVLA-leden over het afgelopen bestuursjaar en de plannen voor het komende jaar presenteert.
Het bestuur is het gezicht van de vereniging en vertegenwoordigt haar tijdens alle NVLA-activiteiten, (inter)nationale congressen en overkoepelende overleggen.

Graag stellen we je voor aan onze bestuursleden:

Anita
Anita Jansen Voorzitter
Lianne
Lianne te Rietmole Penningmeester
Sander
Sander Bol Secretaris

Wil je iets bespreekbaar maken binnen het bestuur? Of heb je interesse in een bestuursfunctie en wil je een keer vrijblijvend met ons mee vergaderen? Dit kun je kenbaar maken door een e-mail te sturen naar secretaris@nvla.nl. We horen graag van je.