Visitatie

Nu de maatschappelijke roep om transparantie in de zorg toeneemt en er meer selectieve zorginkoop door verzekeraars op outcome-indicatoren plaatsvindt heeft de NVALT zich in haar kwaliteitsbeleidsplan ten doel gesteld om ook de kwaliteit van de Nederlandse longfunctieafdelingen in de ziekenhuizen te verbeteren en te bewaken.
De NVLA is door de NVALT gevraagd om haar bij dit onderdeel van haar visitatie te ondersteunen. Hiervoor heeft de NVLA kwaliteitscriteria voor longfunctieafdelingen opgesteld, gebaseerd op de internationaal geldende ATS/ERS criteria. Onderdelen die daarin meegenomen worden zijn:

  • Beleid en organisatie van de longfunctieafdeling
  • Veiligheid, hygiëne en facilitaire omstandigheden
  • Procesbeschrijving en rapportage (o.a. longfunctieverslagen)
  • Kwaliteit van de uitvoering van de longfunctieonderzoeken

Daarnaast zijn er in 2014 longfunctieanalisten opgeleid tot visiteurs door een gespecialiseerd bureau.
Ook is ADAS ingericht. Dit is het webbased systeem om de visitaties administratief te ondersteunen. In 2014 heeft de eerste visitatie plaatsgevonden bij Rijnstate. In 2015 staan nog 13 ziekenhuizen op de planning gevisiteerd te worden. Zij worden allemaal in 2017 gevisiteerd door de NVALT.

Heeft u vragen over de NVLA visitatie of wilt u uw longfunctieafdeling alvast opgeven voor een kwaliteitsvisitatie in 2016 dan kunt u mailen naar visitatie@nvla.nl. Eind 2015 benaderen wij in ieder geval alle ziekenhuizen die in 2018 gevisiteerd worden door de NVALT.

Documenten over de visitatie