Laatste nieuwsberichten

Longkruid juli 2019

Longkruid juli 2019

Het preventie akkoord, dat in het najaar van 2018 door tientallen partijen werd ondertekend, heeft
de ambitie dat in 2040 alle organisaties in Nederland rookvrij zijn. Er zijn gelukkig al veel bedrijven
en instellingen die hun medewerkers ontmoedigen te roken. Maar wat is daarbij de beste aanpak?
Het aanbieden van begeleiding bij het stoppen? Of toch een (financiële) beloning?
Iedere longfunctieafdeling maakt een overstap naar andere apparatuur of verandering van inzicht in
meetmethode mee. Maar zijn de uitslagen op een nieuw apparaat of gemeten op een andere manier
wel vergelijkbaar met de resultaten eerder gemeten? In dit Longkruid lees over twee onderzoeken
die zijn gedaan op het gebied van een verandering bij de ergometrie.

Werk-gerelateerde factoren kunnen een aanleiding zijn tot het ontwikkelen van een longaandoening.
Hoe kun je als zorgverlener diagnosticeren of er een relatie is tussen bestaande klachten
en arbeidsomstandigheden? En welke invloed heeft een werk-gerelateerde (long)aandoening op
het welbevinden van de patiënt? In het artikel geschreven door de Long Alliantie Nederland en
Everlution lees je over deze problematiek. Daarnaast heeft de LAN een gratis e-learning module
ontwikkeld met betrekking tot werk-gerelateerde longaandoeningen. De e-learning is niet alleen
leerzaam, maar levert ook nog eens Kabiz-punten op. Twee redenen om hier eens naar te kijken.

Namens het bestuur van de NVLA wens ik je een mooie zomer toe.

Mady Los,
Voorzitter

Bekijk de nieuwe editie nu online

Liever in PDF? Download beschikbaar onderaan deze pagina

Printen

Documenten te downloaden

Please login or register to post comments.